Loading...

Milieutoezicht

De nieuwe versie 3.0 van 01dB WebMonitoring is een eenvoudige en efficiënte oplossing voor het doorlopende toezicht op lawaai en trillingen. Ze vereenvoudigt het toezicht en verhoogt uw productiviteit.

Producteigenschappen

Nieuwe interface

Met de nieuwe versie 3.0 werd de interface van 01dB WebMonitoring herzien om de gebruikerservaring en zijn productiviteit te verbeteren:

 • nieuwe beter leesbare grafische kaart
 • dynamische luiken om informatie te verbergen of weer te geven
 • nieuwe grafiek type 01dB HeatMap
 • nieuw weerpaneel
 • integratie van het alarmbeheer rechtstreeks op de site
 • jaarsynthesepagina van de belangrijkste indicatoren
 • syntheseverslag

In de cloud

De gegevens die door de controlestations worden verworven, worden regelmatig naar het hostingstation van 01dB verzonden. Ze worden dan opgeslagen en bewaard om er de integriteit van te bewaren. De onbewerkte gegevens zijn van op afstand toegankelijk via FTP en kunnen gedownload worden om met de dBTrait-software verwerkt te worden (wordt, indien nodig, ter beschikking gesteld).
De gegevens en de website blijven tot 6 maanden na het einde van het project toegankelijk.Alle gehoste informatie is strikt vertrouwelijk en er mag geen enkel gebruik van gemaakt worden door 01dB of door een verbonden derde.

Alarmbeheer

Sommige risicocontroles (schade aan gebouwen bijvoorbeeld) vereisen een bijna onmiddellijke reactie. 01dB heeft in zijn aanbod een gesofistikeerd beheersysteem van de professionele alarmen: Afgaan op basis van alle beschikbare indicatoren (lawaai, trilling, weer…), 2 alarmniveaus (oranje, rood), alarmteller, combinatie van alarmoverschrijding tussen 2 meetpunten, verzending van alarmen per e-mail.
Met de nieuwe versie 3.0 kan de gebruiker de alarmen rechtstreeks op de webinterface beheren die tot zijn beschikking wordt gesteld. Hiertoe geeft hij rechtstreeks op de kaart van het “Site” blad het geheel van gecontroleerde punten en de ermee gepaard gaande alarmen weer die geïdentificeerd worden door een klok waarvan het kleur in realtime zal veranderen (groen, oranje of rood). Deze klok bevat eveneens de aanduiding van het aantal geregistreerde alarmen sinds de gebruiker deze het laatst heeft gereset.

 

01dB heatMap

01dB HeatMap is een exclusiviteit van 01dB om informatie weer te geven in het kader van een toezichtsproject. De doelstelling is om de gebruikers eenvoudige en visuele informatie geven over de toestand van de opgevolgde indicatoren tijdens het project. Bijvoorbeeld in een oogwenk zien of de start- en stoptijden van een werf nageleefd werden of de tijdspanne weergeven waarin de reglementaire drempels overschreden werden.
01dB HeatMap is gebaseerd op het principe van de hebdogram (weergave in kleur van de gemiddelde uurniveaus volgens de dagen van de week) en stelt geavanceerde functies voor waarbij de grenzen van een klassiek hebdogram overschreden worden.

Verslag

Met de nieuwe versie 3.0, krijgt 01dB WebMonitoring er een essentiële functie bij: De aanmaak van een syntheseverslag rechtstreeks vanuit de webinterface.
Het verslag vat de volgende informatie samen:

 • de plaats van het/de meetpunt(en)
 • hiermee gepaard gaande beschrijving
 • 01dB HeatMap over de periode en de indicator die door de gebruiker gekozen worden
 • lijst van de alarmen over de gekozen periode
 • tijdevolutie van de geselecteerde indicatoren
 • tabel van de indicatoren

Weer

Er kan een weerstation aan een controlestation voor lawaai gekoppeld worden, waarbij de verzamelde gegevens dan tegelijk en in perfecte synchronisatie met de akoestische indicatoren doorgegeven worden. Deze gegevens zijn in realtime of uitgesteld beschikbaar in verschillende vormen:

 • weerpaneel op de “site” en de “station” pagina’s in realtime en op de “Punt” pagina in uitgestelde vorm
 • tijdsevolutie op de “station” pagina in realtime en op de “Punt” pagina in uitgestelde vorm

De gegevens die in realtime beschikbaar zijn, zijn de volgende:

 • windsnelheid
 • windrichting
 • luchttemperatuur
 • relatieve vochtigheid
 • regenintensiteit
 • barometerdruk

Het 01dB WebMonitoring aanbod

Het 01dB WebMonitoring aanbod omvat de ter beschikking stellen van de communicerende meetstations (DUO, OPER@ of dB4). 01dB levert alle noodzakelijke accessoires (drievoet, verlengkabel…) maar ook de 3G simkaart en het telefoonabonnement (onbegrensd forfait). Het gebruiksklare station moet alleen maar gestart worden: Het stelt zich automatisch in verbinding met de 01dB-server.
De flexibele en evolutieve 01dB WebMonitoring oplossing reikt elke klant de mogelijkheid aan om zijn hardware te gebruiken (of in nieuwe te investeren) door hem met gespecialiseerde diensten te verbinden (gegevensopslag, website op maat, beheer van de professionele alarmen…).

Downloads

Aanverwante producten

PRODUCTCATALOGUS
2018-01-09T14:55:05+00:00