Home/Wettelijke vermeldingen
Wettelijke vermeldingen 2017-05-04T16:40:14+00:00

Wettelijke vermeldingen

U bent momenteel verbonden met de site 01dB.com eigendom van de vennootschap:

01dB-Metravib
200 chemin des Ormeaux
69578 LIMONEST
FRANCE

SAS met een kapitaal van 7 331 298 € – 409 869 708 RCS Lyon – APE 7120B – BTW: FR 82 409 869 708

Contact

ACOEM

info@acoemgroup.com

Tél. : +33(0)4 72 52 48 00

Hosting van de site

ipgarde
Tour de l’Horloge
4, place Louis Armand
75 603 PARIS Cedex 12
Tél. : 01 77 49 24 50

Persoonsgegevens

CNIL nr. 1572788

De persoonsgegevens die vrijwillig door de surfers worden meegedeeld en via deze site worden verkregen, blijven vertrouwelijk en zullen niet aan derden worden overgedragen noch voor hen toegankelijk worden gemaakt. Overeenkomstig de Franse wet  “Informatique et Libertés  » [informatica en vrijheden] van 6 januari 1978, beschikt u over een toegangs-, wijzigings- en verwijderingsrecht van de informatie die op u betrekking heeft. U kan dit recht uitoefenen door ons te contacteren op het adres : info@acoemgroup.com

Recht

De site 01dB en zijn inhoud zijn beschermd door de van kracht zijnde wet op de auteursrechten en op het intellectuele eigendom. Overeenkomstig de bepalingen van de Code de la propriété intellectuelle [Wetboek op het intellectuele eigendom] verleent 01dB-Metravib de klant een gebruiksrecht van de site, enkel in het kader van zijn persoonlijk gebruik. Elke gedeeltelijke of volledige reproductie van de site of van een van zijn onderdelen is verboden (foto’s, teksten, logo’s, acroniemen, merken, tekeningen,…). Het aanmaken of het gebruik van hyperlinks naar één of meerdere pagina’s van de site of naar één van zijn onderdelen is eveneens verboden.

Inhoud van de site

De informatie die op deze site staat wordt regelmatig bijgewerkt. 01dB-Metravib kan echter niet garanderen dat de informatie altijd correct en bijgewerkt is. 01dB-Metravib kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden van rechtstreekse of onrechtstreekse schade die kan voortvloeien uit de toegang en het gebruik van deze site.

Links naar andere sites

Deze links worden op een gegeven moment gelegd in akkoord met de betrokken sites volgens onze kennis van de betreffende site. 01dB-Metravib kan niet aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud van deze sites en het gebruik dat er door de surfer van gemaakt kan worden.e.